vedení daňové evidence jednoduché účetnictví daňová evidence
flashtax.eu

Přidat stránku mezi oblíbené
Poslat přátelům
vedení daňové evidence a účetnictví daňová evidence jednoduché účetnictví daňová evidence vedení daňové evidence a účetnictví
  ING. MARIE PAVLIŠTOVÁ - VEDENÍ ÚČETNICTVÍ vedení daňové evidence a účetnictví
daňová evidence ÚČETNÍ ŘEŠENÍ
DANĚ
DAŇOVÁ EVIDENCE
Již od roku 1994
jsme tu pro Vás
Ing. Marie Pavlištová
jednoduché účetnictví
úvodní strana
daňová evidence
daňová evidence vedení účetnictví
flashtax
daňová evidence
flashtax.eu
evidence mezd
daňová evidence
flashtax silniční daň
Ing. Marie Pavlištová přiznání k DPH
daňová evidence přiznání k dani z příjmu PO
vedení daňové evidence a účetnictví přiznání k dani z příjmu FO
tvorba výkazů pro banky
daňová evidence
vedení daňové evidence a účetnictví daňová evidenceporadenství a optimalizace
vedení daňové evidence a účetnictví daňová evidencekontakt
daňová evidence
vedení daňové evidence a účetnictví daňová evidence
vedení daňové evidence a účetnictví
Kontakt:
Ing. Marie Pavlištová
Šafaříkova 24
586 01 JIHLAVA
Telefon: 777 126 735
E mail:
marie.pavlistova@tiscali.cz
info@flashtax.eu

Zobrazit adresu na mapě
vedení daňové evidence a účetnictví
vedení daňové evidence a účetnictví
vedení daňové evidence a účetnictví společné zdanění
jednoduché účetnictví daňová evidence vedení daňové evidence a účetnictví daňová evidence
jednoduché účetnictví DAŇOVÁ EVIDENCE
jednoduché účetnictví
 

Vedení daňové evidence pro podnikatele

  ceny za položku, dle připravenosti dokladů

   možnost hodinové sazby

   možnost paušální částky za měsíc

Účtování daňové evidence po položkách je vhodné tam, kde jsou doklady předávány nalepeny, popsány a chronologicky seřazeny.

Hodinová sazba daňové evidence obsahuje setřídění dokladů, vyluštění nečitelných dokladů, nalepení, popsání a chronologické seřazení. Zaúčtování takového prvotního dokladu může trvat i několik minut.

Daňová evidence - paušální měsíční částka dle počtu prvotních dokladů:

  do 100 dokladů ................................... od 2200,- Kč

Ceny vedení daňové evidence jsou smluvní a závisí na dohodě obou stran.

Horní a dolní hranice průměrné ceny za vedení účetnictví zohledňuje složitost a rozsah účetních případů, zda je klient plátce DPH, předávání a přebírání dokladů, zastupování na úřadech.

Podnikatel by měl předávat doklady k zaúčtování do 10. kalendářního měsíce za předcházející měsíc. Odpovídá za věcnou náplň účetních dokladů a jejich časovou příslušnost. Je povinen k 31.12. provést inventuru majetku.

Účetní provádí sjednané činnosti podle platných zákonů / zákon o účetnictví, zákon o daních z příjmů, zákon o DPH a dalších zákonů / dle podnikatelské činnosti firmy. Odpovídá za správné zaúčtování dokladů a upozorňuje na věcné nedostatky a nesprávnosti v předaných dokladech. Doklady má právo vrátit podnikateli k doplnění nebo opravě. Účetní odpovídá za včasné vyhotovení dokumentů a odevzdání dle termínů daných zákonem. Účetní se zavazuje zachovávat obchodní tajemství firem.

Co je daňová evidence ?

Daňová evidence dle § 7b Zákona o daních z příjmů primárně zjišťuje základ daně z příjmů. V daňové evidenci se uvádějí příjmy a výdaje v členění pro zjištění základu daně.

Daňová evidence (dříve jednoduché účetnictví)je o něco volnější než původní jednoduché účetnictví.

Je třeba evidovat zdanitelné příjmy a daňově uznatelné výdaje. V daňové evidenci však nemusíte dělit příjmy a výdaje podle druhů.

jednoduché účetnictví
vedení daňové evidence a účetnictví
jednoduché účetnictví vedení daňové evidence a účetnictví
daňová evidence < Firmy POHODA
vedení účetnictvi, zpracování daňových přiznání a společné zdanění manželů
      Používáme:
      Pohoda SW
        Ucto2000
vedení daňové evidence a účetnictví
daňová a účetní optimalizace

vedení daňové evidence a účetnictví
   © copyright 2007 | Ing. Marie Pavlištová, Jihlava| all rights reserved