vedení daňové evidence jednoduché účetnictví daňová evidence
flashtax.eu

Přidat stránku mezi oblíbené
Poslat přátelům
podvojné účetnictví vedení účetnictví a daňové evidence daňová evidence podvojné účetnictví vedení účetnictví a daňové evidence
  ING. MARIE PAVLIŠTOVÁ - VEDENÍ ÚČETNICTVÍ společné zdanění manželů
vedení účetnictví a daňové evidence ÚČETNÍ ŘEŠENÍ
DANĚ
PORADENSTVÍ
Již od roku 1994
jsme tu pro Vás
účetnictví a daně
vedení účetnictví a daňové evidence
vedení účetnictví a daňové evidence flashtaxúvodní strana
podvojné účetnictví vedení účetnictví
účetnictví a daně vedení účetnictví a daňové evidencedaňová evidence
podvojné účetnictví evidence mezd
účetnictví a daně vedení účetnictví a daňové evidencesilniční daň
podvojné účetnictví účetnictví a daněpřiznání k DPH
vedení účetnictví a daňové evidence účetnictví a daněpřiznání k dani z příjmu PO
účetnictví a daně přiznání k dani z příjmu FO
podvojné účetnictví
účetnictví a daně účetnictví a danětvorba výkazů pro banky
účetnictví a daněporadenství a optimalizace
podvojné účetnictví
vedení účetnictví a daňové evidence účetnictví a daněkontakt
vedení účetnictví a daňové evidence
účetnictví a daně podvojné účetnictví
vedení účetnictví a daňové evidence
Kontakt:
Ing. Marie Pavlištová
Šafaříkova 24
586 01 JIHLAVA
Telefon: 777 126 735
E mail:
marie.pavlistova@tiscali.cz
info@flashtax.eu

Zobrazit adresu na mapě
vedení účetnictví a daňové evidence
vedení účetnictví
podvojné účetnictví podvojné účetnictví
vedení účetnictví a daňové evidence účetnictví a daně vedení účetnictví a daňové evidence podvojné účetnictví
podvojné účetnictví VEDENÍ ÚČETNICTVÍ
vedení účetnictví a daňové evidence
 

Vedení podvojného účetnictví pro firmy

  ceny za položku, dle připravenosti dokladů

   možnost hodinové sazby

Podvojné účetnictví - účtování po položkách je vhodné tam, kde jsou doklady předávány nalepeny, popsány a chronologicky seřazeny.

Podvojné účetnictví - hodinová sazba obsahuje setřídění dokladů, vyluštění nečitelných dokladů, nalepení, popsání a chronologické seřazení. Zaúčtování takového prvotního dokladu může trvat i několik minut.

Podvojné účetnictví - paušální měsíční částka dle počtu prvotních dokladů:

  do 100 dokladů ................................... od 3000,- Kč

Ceny za vedení účetnictví jsou smluvní a závisí na dohodě obou stran.

Horní a dolní hranice průměrné ceny za vedení účetnictví zohledňuje složitost a rozsah účetních případů, zda je klient plátce DPH, předávání a přebírání dokladů, zastupování na úřadech.

Podnikatel by měl předávat doklady k zaúčtování do 10. kalendářního měsíce za předcházející měsíc. Odpovídá za věcnou náplň účetních dokladů a jejich časovou příslušnost. Je povinen k 31.12. provést inventuru majetku.

Účetní provádí sjednané činnosti podle platných zákonů / zákon o účetnictví, zákon o daních z příjmů, zákon o DPH a dalších zákonů / dle podnikatelské činnosti firmy. Odpovídá za správné zaúčtování dokladů a upozorňuje na věcné nedostatky a nesprávnosti v předaných dokladech. Doklady má právo vrátit podnikateli k doplnění nebo opravě. Účetní odpovídá za včasné vyhotovení dokumentů a odevzdání dle termínů daných zákonem. Účetní se zavazuje zachovávat obchodní tajemství firem.

vedení účetnictví a daňové evidence
účetnictví a daně
účetnictví a daně podvojné účetnictví
podvojné účetnictví Firmy POHODA
účetnictví a daně
      Používáme:
      Pohoda SW
        Ucto2000
účetnictví a daně
vedení účetnictví a daňové evidence

podvojné účetnictví
   © copyright 2007 | Ing. Marie Pavlištová, Jihlava| all rights reserved